нищо

нищо
нар. - нула, нищожност, нищожество, незначителност, дреболия, дребнавост, безличие, дребна работа, чудо голямо, вятър, безгласна буква, вятър и мъгла

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • нищо и никакво — словосъч. дреболия, дребна работа, нищожество, незначителност, играчка …   Български синонимен речник

  • нищо и никакъв — словосъч. незначителен, маловажен, второстепенен, малък, дребен, нищожен, обикновен, всекидневен …   Български синонимен речник

  • нищо ми няма — словосъч. добре съм, не съм зле, добре се чувствувам …   Български синонимен речник

  • нищо не правя — словосъч. бездействувам …   Български синонимен речник

  • за нищо и никакво — словосъч. за щяло и нещяло, безпричинно, без основание, неоснователно, неоправдано, на вятъра, напразно, току тъй, без нищо, нахалост …   Български синонимен речник

  • без нищо — словосъч. даром, гратис, безплатно, на безценица, на вятъра …   Български синонимен речник

  • без нищо излишно — словосъч. чист, строг, прост …   Български синонимен речник

  • негоден за нищо — словосъч. некадърен, безотговорен, презрян …   Български синонимен речник

  • незает с нищо — словосъч. празен, разсеян, безучастен, блуждаещ, равнодушен, апатичен …   Български синонимен речник

  • не казващ нищо — словосъч. със здраво стиснати устни, мълчалив, потаен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”